Priporočila za izvajanje nogometnih treningov NZS

Priporočila za izvajanje nogometnih treningov v običajnem obsegu, je priporočljivo dosledno izvajati: Uporaba slačilnic je še vedno prepovedana. Vsi udeleženci treninga perejo osebno opremo doma. Vrata vseh prostorov naj ostajajo odprta, tako da ni potreben kontakt s kljukami. Igralci naj športno opremo oblečejo doma in pridejo na trening neposredno. Po končanem treningu vsi udeleženci nemudoma zapustijo območje treninga. Tuširanje v sklopu treninga ni dovoljeno, udeleženci naj se tuširajo doma Nogometni klubi morajo pred začetkom izvajanja treningov imenovati odgovorno osebo za izvajanje priloženih priporočil. Za vstop na treninge velja vprašalnik o simptomih in znakih bolezni. . Če je anamneza pozitivna je potreben test. Ob negativni anamnezi test ni potreben. Priporočljiva je omejitev gibanja na nogometni klub in dom. Kjer je možno je potrebno vzdrževati varnostno razdaljo med posamezniki. Dovoljen je nogometni trening celotne ekipe v normalnem obsegu in običajen dotik z žogo v nogometu. Nujna zagotovitev razkužil za roke pred vsako sobo in redna uporaba le-teh. Namestitev plakatov z navodili za pravilno umivanje rok: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_higiena-rok_splosna-javnost.pdf. Treningi še naprej potekajo za zaprtimi vrati. Obvezna pisna potrditev (izpolnjen in podpisan vprašalnik) s strani igralcev in strokovnega vodstva , da so brez simptomov , pred vstopom v območje treninga. Obvezno čiščenje in priporočljiva razkužitev vseh površin po koncu treninga. Skupinski sestanki naj potekajo le na igrišču oziroma na prostem ob upoštevanju varnostne razdalje. Obvezna uporaba osebnih plastenk/bidonov za pijačo (brez menjavanj).