Nogometaši, člani, starši in skrbniki

Spoštovani! S strani NZS, MNZ, MOL, še NISMO prejeli navodil glede varnih treningov. Glede na to pričakujemo, da bomo začeli s treniranjem, 1.6.2020, ko bodo NAVODILA o varnostnih ukrepih, ki jih moramo izvajati , znana, jasna in objavljena, tako na igriščih, kot v prostorih. Varnost pa je na prvem mestu.

O vsem , vas bomo obvestili, tako preko javnega omrežja, kot s strani trenerjev. Pričakujemo začetek treningov v manjših skupinah na igriščih s prvim junijem 2020. Upamo, glede na uspešno licenciranje, tudi na uvrstitev v 2. SNL ligo. Ostanimo zdravi, sami skrbimo za svojo pripravljenost, v upanju na čimprejšnje skupno snidenje.