Marec, april, maj

Za polovico meseca marca bodo položnice poslane na mail. Zaradi Covid-19 je priznan 50 % popust vadnine. Od začetka do konca epidemije, tako vadbe kot vadnin razumljivo ni. O tem, kdaj se vadba ponovno prične boste obveščeni preko e pošte in s strani trenerjev. Na telefon je dosegljiv sekretar kluba. Zaradi preglednosti odslej poslujemo preko aplikacije e-Klub.
http://www.nksvoboda.si/wp-admin/