INFO

V pričakovanju boja za 2. Ligo in dobrega dela z mladimi

Nestrpno pričakujemo nadaljevanjem prvenstva v 3.SNL. V klubu SE VELIKO dogaja Ni nam vseeno za njegovo prihodnost.

S sodelavci imamo v klubu polne roke dela, ki ga skoraj vsi zelo dobro opravljajo. Prijava na mestni razpis, urejanje bilančne dokumentacije, priprava gradiv za zbor članov, ustanavljanje ženske nogometne ekipe, prestopni roki v katerem smo se okrepili za 20 novih igralcev/k, pričetek izpolnjevanja prijavnih obrazcev za postopke licenciranja. Priprave, tudi v Umagu, tekme… Dogovori z upravljavcem objektov za uporabo igrišč,popravilo razsvetljave, utrjevanje igrišč, skrb za urejenost prostorov, sestanki s starši, igralci,…urejanje stvari za nazaj,, Imamo novo vodstvo Zveze društev Svoboda za katero skrbi naš sekretariat. Kmalu bodo na voljo in urejena vsa igrišča.

Za spomladanski del prvenstva bomo pred in med domačimi tekmami organizirali srečanja Sveta podpornikov NK Svoboda v Klubu Barjanc. Spremljajoči projekti bodo pomagali nogometnim projektom. Poizkušamo izboljšati red, strokovno delo in preglednost v delu z mladimi, ki bodo finančno ločeni od članske nogometne ekipe tudi v organizacijskem področju. Kaj ŽELIMO narediti: Obvezno povečati število igralcev v posameznih selekcijah (U9,U10,U17) in zagotoviti PRI VSEH redno mesečno plačevanje vadnin. Organizirati ekipe U8, U11 in deklet. Pridobiti donatorje, sponzorje. Zmanjšati stroške na področju opreme in zagotoviti racionalno uporabo nabavljene opreme. Delati več, STROKOVNO odgovorno in racionalno, ter skrbeti za poslovanje v zadovoljstvo naših igralcev in njihovih staršev.

 Pomemben poudarek v delu so AMBICIJE članske nogometne ekipe, ki  SEGAJO V 2. SNL. Zagotoviti jim moramo, nogometašem, vso možno podporo,.

Vedno manj je nerganja, saj vsi sledimo zastavljeni klubski usmeritvi. Vsak posameznik se zaveda, da je njegov osebni napredek in realizacija sprejetih nalog tisto, kar omogoča rast kluba.  Vsi imamo priložnost in dolžnost, da naredimo tisto, kar omogoča, da se napreduje in postajamo boljši. Posledično BO boljši tudi ODNOS kluba in posameznikov  do nas.

Smo na dobri poti, da zastavljene cilje tudi dosežemo.

2. SNL je pomemben cilj, vendar  glavni cilji so zagotovitev dolgoročnega razvoja, ki je zgraditi klub, ki bo najprej skrbno organiziran, urejen, ki si bo sposoben zastaviti tudi višje tekmovalne cilje v vseh selekcijah, 2. liga je lahko zgolj prehodni vmesni cilj na poti našega razvoja, Kaj nam bo prihodnost prinesla, je odvisno od skupne energije vseh igralcev, sodelavcev, okolja, ki načrtuje klubsko prihodnost.

V parku Svoboda se v štirih letih načrtuje velika gradnja nogometno atletskega objekta, ki upamo, da mu bo sledil razvoj našega kluba. Veselimo bomo, če nas bo okolje nagradilo z dobrim obiskom na vseh naših tekmah, saj bomo tako vedeli, da delo in trud vseh nas igralcev, sodelavcev, staršev, podpornikov v klubu ima svoj smisel.