Odlok o omejitvi dejavnosti

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2604/odlok-o-zacasnih-omejitvah-pri-izvajanju-sportne-dejavnosti

Odlok je bil objavljen 21.10-2020 v Uradnem listu 150. Velja naslednji dan po objavi..