Dopis MNZ za NZS

NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE Predoslje 40 a 4000 Kranj ZADEVA: POBUDA IN PREDLOG MNZ LJUBLJANA ZA SESTAVO LIG Celotno nogometno skupnost v Sloveniji je zelo prizadela odločitev Vlade RS o začasni prepovedi vseh športnih treniranj in tekmovanj kot eden od ukrepov za zajezitev širjenja virusa COVID-19. Skladno s trenutno situacijo se je bila prisiljena odzvati tudi NZS, ki je na dopisni seji IO NZS dne 17. 4. 2020, s sklepom odpovedala večino tekmovanj v svoji organizaciji, razen igranja prve in druge članske lige, članskega pokala in prve ženske lige. Pri tem, pa je ta hip nejasen način sestave lig za prihodnjo tekmovalno sezono, kar je še posebej pomembno tudi za klube MNZ Ljubljana, ki že nastopajo v državnih ligah oziroma imajo možnosti za uvrstitev na višji nivo tekmovanja. V zvezi s tem se je na vodstvo MNZ Ljubljana obrnilo večje število prizadetih klubov, da tudi MNZL, kot zastopnik klubov na svojem območju posreduje oziroma predlaga pobudo na NZS, kako najbolj pravično sestaviti lige za prihodnjo sezono. Obenem so klubi, ki nastopajo v 3. Članski ligi opozorili še na finančne težave in željo po neposrednem sodelovanju pri pogovorih za reševanje trenutne krize. Moramo poudariti, da so se vsi klubi in njihova vodstva dosledno držali navodil in ukrepov vlade v zvezi s pandemijo korona virusa ter odločitev panožne zveze o prenehanju aktivnosti vadbe in tekmovanja. To ima in bo imelo velike posledice v prvi vrsti na ekonomsko situacijo v klubih, še večjo pa na razvojno pot mladih nogometašev, saj bo nekajmesečna odsotnost skupinske vadbe pustila na vseh mladih nogometaših težko popravljive posledice na njihovo nadaljnjo vzgojo in razvoj. Žal o tem premalo razmišljamo in problema ne izpostavljamo, čeprav bi bila potrebna strokovna analiza tega vprašanja ter priprava navodil klubom za omilitev posledic prisilnega odmora v nadaljevanju vadbenega in tekmovalnega procesa mladih. Vsi klubi so se v skladu s svojimi programi zavzeto pripravljali na spomladanski del sezone že od začetka januarja 2020, večina je opravila tudi več dnevne priprave in campe ob morju z vsemi svojimi selekcijami. Posebno za manjše klube to pomeni veliko finančno in organizacijsko obremenitev, ki pa zaradi višje sile nima nobenih predvidenih učinkov – ne za igralce in ne za klub. Tudi individualna vadba, ki so jo trenerji po spletu izvajali s svojimi igralci, ni nogometna vadba, zahteva pa pri trenerjih veliko spremembo v pristopu, konceptu in logistiki dela. Klubi sicer izkoriščajo obdobje za urejanje organizacije, programov in procesov dela, kar bo še kako koristno za nadaljevanje njihovega delovanja. Pri vseh klubih je zato prisotna negotova prihodnost, ki pri večini klubov dejansko situacijo še poglablja. S tem so povezana tudi stališča klubov, ki imajo za zaključek tekmovanj vsekakor vsak svoj interes. Ta se izkazuje predvsem pri klubih, ki želijo napredovati in tistih, ki so v fazi izpadanja iz lig. Težko je najti neko formulo, ki bi zadovoljila prav vse, saj tekmovanj v celoti ne bo mogoče izpeljati, ker mora ostati zdravje tista vrednota in vrednost, ki se mora upoštevati na prvem mestu. Na MNZ Ljubljana smo na dopisni seji IO MNZ Ljubljana30.4.2020, sprejeli prvi sklep, da o dokončni prekinitvi tekmovanj počakamo vsaj do 10.5.2020 ter drugi sklep za možno sestavljanje lig za prihodnjo sezono:  V primeru dopustnosti igranja tekem prve štiri ( ali pete ) ekipa v vsaki ligi v mesecu juniju odigrajo med seboj tekme v skladu z že izvedenim žrebom pred prvenstvom. To pomeni, da se v vsaki ligi odigrajo maximalno 4 tekme (če je vključenih 5 ekip). Zmagovalec napreduje v višji rang v skladu s Tekmovalnim pravilnikom.  V primeru nezmožnosti nadaljevanja igranja lig spomladi, pa smo sprejeli vodilo, da je pri tem potrebno v največji možni meri upoštevati interese nogometa, prizadetih igralcev in klubov. Pri sestavi lig naj se tako upoštevajo načela pravičnosti, doseženega športnega rezultata, fair playa in solidarnosti. V nadaljevanju navajamo način sestavljanja lig, z nadaljnjimi prilagoditvami – Rezultati odigranih tekem sezone 2019/20 se priznajo. Lestvica ob prekinitvi prvenstva obvelja kot končna lestvica sezone 2019/20, z možnostjo vrniti se krog nazaj, če zadnji krog ni bil odigran v celot; – Iz lig ne izpade nobena ekipa; – v višjo ligo napredujejo ekipe, ki so zasedale mesta, ki vodijo v višje lige lige se razširijo z dodatnimi ekipami vsaj za obdobje ene sezone (2020/21); – v prihodnji sezoni 2020/21 posledično izpadejo štiri ekipe, še bolje podaljšati prehodno obdobje na dve ali tri leta, da se lige ponovno izenačijo; MNZ Ljubljana bo lige pod svojim okriljem za sezono 2020/21 izoblikovala po zgoraj navedenih predlogih S tem dopisom želimo z našo pobudo pozvati NZS, da bi v skladu z realnimi zmožnostmi (upoštevanje licenčnih organov, prostovoljne odpovedi klubov ipd.) določila podobne kriterije za sestavljanje lig kot jih navajamo zgoraj za MNZ Ljubljano. Nadalje, pa je za klube, ki imajo pogoje za napredovanje iz lig MNZ ali izpad iz lig NZS izjemno pomembno, čim prej poznati kriterije za napredovanje in izpad (ali in kdaj bodo kvalifikacije), saj se želijo in morajo dobro pripraviti (brez tveganja za poškodbe igralcev). Pri tem se moramo zavedati, da gre za specifično situacijo, ki bo imela za vse deležnike v nogometu posledice tudi še v naslednjih sezonah. Želimo, da se problemov lotimo skupaj in tudi skupaj stopimo iz te krize močnejši. Verjamem, da bo še veliko priložnosti za dokazovanje na igrišču in doseganje zastavljenih športnih ciljev, zato je pomembno iskati rešitve v širšem in dolgoročnem interesu nogometa, pravočasno sprejemati prave odločitve in do klubov o naših odločitvah komunicirati relevantne informacije. Ostanite zdravi in s športnimi pozdravi,

mag. Gvido Mravljak predsednik MNZ